Elekter

Elektritugevus on 110 V, kuid samas uuemates hotellides sageli 220 V ning töötab sagedusel 60 Hz. Pistiku harud on kitsamad, seetõttu tuleb kasutada adapterit-konverterit. Viimase laenutamine võib õnnestuda ka hotelli vastuvõtulauast. Selleks, et vastavalt oma vajadusele telefoni, foto- või videoaparatuuri akusid laadida, soovitame võtta reisile kaasa isikliku adapteri. Adapterit on võimalik osta Eestis pea igast tehnikapoest.